נעילות שערים עבור עסקאות ששולמו בהעברה בנקאית מתבצעות בכל שעה עגולה בתוך שעות הפעילות הנ״ל.


ערוצי התקשורת פתוחים בכל שעה ביום, מענה ינתן בתוך שעות הפעילות בלבד.