ספר אסמכתא זהו אישור מהבנק על כך שההעברה הכספית בוצעה מחשבונך לחשבון ביטס אוף גולד. ניתן לראות את מספר האסמכתא בחשבון העובר ושב, בשורה של הסכום שהועבר.