האסמכתא היא בעצם אישור הבנק על העברת הכספים. תוכל להציג את אישור העברת הכספים בתום התהליך באתר או באפליקציה של הבנק, ולאחר מכן להפיק עותק של האישור באמצעות צילום מסך, או על ידי בקשת המסמך מנציג בבנק שביצע את ההעברה הבנקאית. הצילום צריך להיות מועלה לאתר ביטס אוף גולד עם השלמת ההזמנה.