מערכת זה"ב מאפשרת להעביר כספים בשקלים באופן מיידי - בטווח זמן של לכל היותר שעתיים מרגע אישור הפעולה - בין בנקים בישראל. מספר הזה"ב הינו קוד בינלאומי המשמש לזיהוי הלקוח. מספר הזה"ב IBAN מורכב מ-23 תווים הכוללים את מספר הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון של הלקוח, וכן את קוד המדינה וספרת ביקורת. העברת זה"ב תתאפשר באמצעות בנקאי בסניף בו מתנהל חשבון הבנק, בעלות של כ-6 שקלים.