כן.

לביצוע העברה בנקאית, ניתן למלא פרטים של חשבון בנק, ולקבל את הכסף בהעברה בנקאית שתבוצע בהתאם לשעות הפעילות של הבנקים.